TILBURG – De brandweer is in 2008 minder vaak uitgerukt dan in 2007. Het gaat om zowel brandbestrijding als om andere vormen van hulpverlening. Het is opvallend dat in hetzelfde jaar wel meer doden en gewonden zijn gevallen door brand dan in 2007. Ook de schade is hoger dan het jaar ervoor. Dit meldt het Centaal Bureau voor de Statistiek (CBS) in de Brandweerstatistiek 2008.

Er zijn in 2008 drie procent minder meldingen binnengekomen dan het jaar ervoor. Het gaat in totaal om 109 duizend brandmeldingen en 49 duizend hulpverleningsmeldingen. Vooral de laatste zijn sterk gedaald ten opzichte van 2007. Van alle meldingen die binnenkwamen was 44 procent loos alarm.

Ondanks het feit dat de brandweer minder branden heeft bestreden, is er toch een aanzienlijke stijging in het aantal doden en gewonden dan in voorgaande jaren. 97 mensen kwamen om en 874 mensen raakten gewond door brand. Het gaat om een stijging van 43 procent met betrekking tot de dodelijke slachtoffers. Positief is dat er fors meer mensen zijn gered bij een brand dan in 2007.

Naast menselijk leed is er ook meer materiële schade ontstaan. Dit heeft voor een groot gedeelte te maken met de brand die op de technische universiteit in Delft heeft gewoed. De brand heeft daar voor een schade van 140 miljoen euro gezorgd. De totale brandschade in 2008 bedroeg één miljard euro. Dat is een stijging van zestien procent ten opzichte van 2007.

Naast brandmeldingen heeft de brandweer ook te maken met hulpverleningsmeldingen. Ook hier is een daling te zien vergeleken met 2007. Dit zou voornamelijk te wijten zijn aan het feit dat er in 2008 geen stormen of andere vormen van noodweer hebben plaatsgevonden. Echter trok er begin maart slecht weer over Nederland wat leidde tot de meeste hulpverleningen van dat jaar. Het ging om vijf duizend meldingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *